2001 – 2005. Festival uličnih svirača

Avantura Festivala uličnih svirača počinje 2001. godine po ideji Borislava Beljanskog, i danas direktora Festivala, sa namerom da postavi vrhunske muzičare na ulice Novog Sada i učini njihovu umetnost dostupnu svima.

Prvih godina Festival uspešno menja ideju da je sviranje na ulici blizu prosjačenju, a da ulični umetinci postoje samo negde u Evropi.

Godine 2003. Aleksandar Carić postaje umetnički direktor inostranog programa. I sam ulični umetnik, svake godine poziva brojne prijatelje i kolege iz Italije i drugih evropskih zemalja, zadržavajuci visok umetnicki nivo kao jedan od najvažnjih kriterijuma.

Tokom prvih pet izdanja, Festival prerasta u veliki kulturni događaj, stvara brojnu publiku i staje u red sa nekoliko najvećih kulturnih događaja u Novom Sadu.