2009. Velika umetnička radionica

Festival uličnih sviraca postao je velika umetnička radionica na otvorenom prostoru. Kreativna radionica koja je stvarala velike količine dobrog raspoloženja, a gde su umetnici i publika postali ravopravni učesnici. U toku pet dana Festivala dogodio se veliki broj susreta: izvodjača sa publikom, umetnika iz naše zemlje sa umetnicima iz inostranstva, afirmisanih sa neafirmisanima, dece i odraslih, mladića i devojaka. Grad je postao i ostao bogatiji, a srca puna do sledećih susreta. Tako su se u programu, u zajedničkom nastupu našli: novosadski folklorni ansambl i vazdušni akrobata iz Italije, zatim tri pripovedača, iz Srbije, Vijetnama i Senegala i mnogi drugi. Svako od ovih upoznavanja dogodilo se upravo pred očima publike, bez prethodnih proba i priprema. Najveća atrakcija Festivala, osim brojnih koncerata i predstava, bila je svakako velika karnevalska povorka, koja nije imitirala ni jedan čuveni karneval, pa ni onaj brazilski, američki ili italijanski, već je stvorila novu i originalnu formulu, tipičnu samo za Novi Sad.